De verdwenen vrouwen van India & Bangladesh

Naar aanleiding van een artikel in the Guardian over verdwenen vrouwen in India, ga ik hier graag wat dieper in op de positie van vrouwen in India & Bangladesh. Als je ons al een tijdje volgt, heb je ons vast gehoord over allerlei vormen van misbruik tegen vrouwen. Mensenhandel en slavernij komen veel voor in India & Bangladesh. Waarom is misbruik van vrouwen zo’n veelvoorkomend probleem?

Het artikel in The Guardian dat ik aanhaalde gaat over meer dan 63 miljoen vrouwen die statistisch gezien “verdwenen” zijn in India, en over 21 miljoen meisjes die ongewenst zijn door hun familie. De oorzaken voor deze verdwenen vrouwen zijn abortussen op basis van geslacht, betere medische zorg en betere voeding voor jongens. Ook zijn er veel families die na een meisje te hebben gehad, het nog een keer proberen voor een jongen. Terwijl ze bij de geboorte van een jongen eerder geneigd zijn om niet meer kinderen te krijgen.

Maar waarom hebben zoveel families een voorkeur voor jongens in plaats van meisjes? Dit is iets waar het artikel van The Guardian geen antwoord op geeft. Het artikel gaat wel kort in op het gebruik van bruidsschatten, het hoge bedrag dat voor meisjes betaald moet worden door haar ouders is iets dat een probleem vormt voor armere families. Helaas wordt de voorkeur voor jongen niet minder als de ouders rijker zijn, een aantal rijkere gebieden doen het zelfs steeds slechter in de loop der jaren. Een reden die The Guardian hiervoor geeft is dat vrouwen die hoger opgeleid zijn ook vaak minder kinderen krijgen, en dus meer onder druk gezet zullen worden om sneller een jongen te krijgen.

Oorzaken en oplossingen voor verdwenen vrouwen

De Indiase econoom en filosoof Amartya Sen geeft ons wel wat meer achtergrond informatie. Hij was de eerste die deze kwestie onderzocht en aankaartte. In 1990 publiceerde hij een artikel in The New York Review of Books getiteld ‘More Than 100 Million Women Are Missing‘. In dit artikel schat hij het aantal verdwenen vrouwen op 100 miljoen wereldwijd. Dit effect van verdwenen vrouwen is het grootst in Azië en het Midden Oosten. Om Sen te citeren, “Deze cijfers vertellen ons, stilletjes, het verschrikkelijke verhaal van ongelijkheid en verwaarlozing dat leidt tot de overmatige sterfte van vrouwen”.

Sen beargumenteert een directe relatie tussen de ‘waarde’ van vrouwen en betaalde arbeid. Dit betekent dat de landen waar vrouwen economisch het minst bijdragen, ook de landen zijn met de meeste verdwenen vrouwen. Maar zoals hij zegt: “Natuurlijk is betaalde arbeid niet de enige factor die invloed heeft op de overlevingskansen van vrouwen. Educatie van vrouwen en hun economische rechten zullen waarschijnlijk ook cruciale variabelen zijn”.

De oplossingen zijn even eenvoudig als gecompliceerd. Educatie en gelijke rechten, gevolgd door betaalde arbeid. Dit is in een notendop waarom zoveel organisaties zich inzetten voor educatie voor meisjes en gelijke rechten voor vrouwen. Het is niet dat we de voorkeur geven aan vrouwen, maar dat veel samenlevingen hen actief onderdrukken.

Lees het artikel uit The Guardian: More than 63 million women ‘missing’ in India, statistics show.

Lees hier meer over de vrouwen die voor Tulsi Crafts werken.

verdwenen vrouwen india bangladesh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *